måndag 22 april 2013

Gudrun och Sonja offer för Trygg-Hansa

Sonja Moberg och Gudrun Lindström drabbades båda av en whiplashskada efter trafikolyckor. Men några pengar från försäkringsbolaget får de inte. Trygg-Hansa menar att smärtan kan bero på en sträckning och sexuella trakasserier.

Sommaren 2006 åkte Sonja med ett tåg från Norge till Sverige som spårade ur efter att banvallen rasat efter ett jordskred. Efter den uppmärksammade olyckan fick Sonja whiplashskador som snabbt förvärrades. Sedan dess har inte Sonja kunnat jobba. Läkare och Försäkringskassan har godkänt hennes nackskada, men Trygg-Hansa, som är tågbolagets försäkringsbolag, vägrar ersätta henne.

Trygg-Hansa tvivlar inte på att hon har ont, men menar att det kan finnas andra orsaker till smärtan än tågolyckan. Därför har experter gått igenom Sonjas liv och funnit att tänkbara orsaker skulle kunna vara en sträckning i ryggen flera år före olyckan, samt att hon blev sexuellt trakasserad av sin förre arbetsgivare.

Gudrun Lindström skadades i en trafikolycka 1996 och fick ersättning för förlorad arbetsinkomst från Trygg-Hansa fram till 2001. Då ändrade sig bolaget och menade att orsaken till hennes smärta kunde bero på annat, till exempel att hon brutit svanskotan 1985. Trygg-Hansa slutade betala ersättning.

Gudrun Lindström var så säker på sin sak att hon stämde Trygg-Hansa. Nästan tio år senare hade hon förlorat både i tingsrätten och hovrätten och skulle dessutom betala rättegångskostnader på över en miljon kronor. Hur kunde det hända?

Läkaren Tomas Timander som har arbetat med whiplashskadade i över 20 år ger sin förklaring:

"-Grundproblemet är att det är den skadade som har bevisbördan, säger han. Och mot sig har han eller hon ett försäkringsbolag med stora resurser och med läkare och advokater knutna till sig. De går igenom allt som hänt tidigare i patientens liv. Man letar efter andra saker man kan skylla skadan på."

"-Det har hårdnat under åren, nu är det ännu svårare för whiplashskadade att få sin skada godkänd, säger Tomas Timander."

Detta är också min erfarenhet. Efter 14 år och flera förskott ändrade sig plötsligt Folksam och sänkte min invaliditetsgrad.

Bloggar:

samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, ekonomi,

Inga kommentarer: