måndag 5 augusti 2013

Rapportera och klaga på vården


Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

​Korta fakta om IVO

  1. IVO bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under regeringen (Socialdepartementet).
  2. Verksamheten finansieras genom anslag och den årliga budgeten är cirka 650 miljoner kronor.
  3. IVO har omkring 550 medarbetare.
  4. Verksamheten bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm.
Bloggar: samhälle, Göteborg, hälsa, debatt, Intressant

Inga kommentarer: