onsdag 6 april 2011

Kodein kan göra dig till missbrukare

Allt fler blir beroende av kodein, ett ämne som i kroppen omvandlas till morfin och lindrar smärta. Kodein dämpar smärtupplevelsen centralt i hjärnan och används vid lätta till medelsvåra smärttillstånd. I värktabletter kombineras den med svagare smärtlindrande substanser som paracetamol och acetylsalicylsyra. Kodein har också en lugnande och euforisk verkan. Man kan bli ”glad och upprymd”. Det har jag aldrig märkt däremot. Däremot är kodein ett effktivt smärtlindrande medel.

När värken upphört kan man få svårt att klara sig utan den euforiska effekten och efter ett tag utvecklas en tolerans mot effekten. Då tar man större doser för att kompensera och hamnar i en ond cirkel. Vid längre användning kan man få biverkningar som irritabilitet, sömnstörningar, yrsel och förstoppning.

Men långt ifrån alla blir beroende av tabletterna.Risken beror framförallt på vilken ”beroendepersonlighet” man har. Är man uppe i varv, stressar och gillar att festa ökar risken.
Tidigare är det mest beroende av lugnande medel och sömnmedel som uppmärksammats. Kodein kan till skillnad mot de läkemedlen skapa ett beroende redan vid normal dosering och kortvarig användning.

För den som blivit beroende av värktabletter finns goda möjligheter att sluta. Först och främst bör man prata med sin läkare och försöka reda ut situationen. Hjälper inte det får man söka specialistvård.
Behandlingen går ut på att trappa ned och sedan helt sluta med läkemedlen. I ett senare skede ger man öronakupunktur som är effektivt. Ytterligare ett behandlingssätt är avgiftningsläkemedel.

Tabletterna som innehåller kodein
Alla värktabletter med kodein är receptbelagda.
• Treo Comp
• Panocod
• Citodon
• Kodein Pharmacia

Testa om du är beroende
Alla punkterna här är tecken på att du kan vara kodeinberoende.
1. Hoppa över att ta tabletten. Är du beroende får du abstinensbesvär som svettningar, sömnstörningar och allmän sjukdomskänsla... • 2. Du behöver ta fler tabletter för att få samma effekt som förr. • 3. Den vanliga dosen ger ingen effekt. • 4. Du skaffar flera recept från olika läkare. • 5. Du försöker få läkaren att skriva ut medicinen fast du inte har ont •

Så undviker du det
• Sluta att ta tabletterna så fort värken har gått över.
• Ta inga tabletter i förebyggande syfte, utan vänta tills du verkligen måste ta dem.
• Lev sunt.
• Ät näringsriktigt och drick mycket.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, intressant,

Inga kommentarer: