onsdag 6 juni 2012

Läkemedelsföretag har inte rapporterat biverkningar av cancerläkemedel


Det rör sig om 35 mediciner som säljs i USA och Europa.Det rör sig om uppemot 100 000 biverkningsrapporter som det schweiziska läkemedelsföretaget Roche missat att rapportera till lokala och globala myndigheter. Framför allt biverkningar orsakade av 35 olika mediciner som skrivits ut i samband med cancerdiagnoser. Alla mediciner är välkända och säljs även i Sverige och andra europeiska länder.Roche läkemedel Sverige vill inte kommentera uppgifterna men bekräftar i ett pressmeddelande att det finns biverkningsrapporter som inte rapporterats till lokala och globala hälsomyndigheter. Företaget skriver också att medicinerna är välkända på marknaden och uppfyller kraven för gällande lagstiftning.

Nu ska en utredning på europeisk nivå visa hur Roche agerat i samband med de uteblivna biverkningsrapporterna

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: