tisdag 25 november 2008

Det blir lättare att mista legitimationen

En kommande utredning vill öka patienternas säkerhet. Som det är idag kan vårdpersonal anmälas upprepade gånger och begå fatala misstag utan att det händer något. Sanktionsmöjligheterna är små och ett fåtal förlorar sin legitimation.

Utredningen väntas också föreslå att dagens system där missnöjda patienter kan anmäla vårdpersonal till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) skrotas.

Förslaget innebär att disciplinpåföljderna ersätts med ett effektivare sanktionssystem. Det kommer också att bli andra ändringar inom systemet. Till exempel kommer apoteken att kunna slå larm till Socialstyrelsen vid misstanke om felaktig förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och vårdpersonal som gör sig skyldiga till flera misstag ska kontrolleras hårdare av Socialstyrelsen. Detaljerna i förslaget blir kända när utredningen presenteras den 17 december.
Rösta på mig!Inga kommentarer: