söndag 9 november 2008

Smärtkonferenser över hela landet

RTP Riksförbundet för trafik-, polio -och olycksfallsskadade anordnar Smärtkonferenser över hela landet 2009.

Tema 1:Så behandlar vi smärta i vården
Konferens för vården om smärta efter hjärnskada, ryggmärgsskada och whiplashskada
Syftet med konferensen är att skapa en möjlighet att diskutera diagnosbundna behandlingsalgoritmer för behandling av smärta hos personer med Whiplashskador, Hjärnskador eller Ryggmärgsskador.

Målgruppen för konferensen är vårdpersonal i Sverige som arbetar med:
Smärtrehabilitering
Personer med WAD
Personer med hjärnskador
Personer med ryggmärgsskador

Tema 2: Mer kunskap, mindre smärta
Konferens för RTPs medlemmar och allmänheten om smärta efter hjärnskada, ryggmärgsskada och whiplashskada

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om smärta för att i förlängningen bidra till en bättre smärthantering och därmed minskad smärta.

Läs mer om konferenserna på RTP:s hemsida!
Inga kommentarer: