fredag 7 november 2008

Ny blogg om smärta

Jag har startat en ny blogg om smärta och smärtvård för att kunna lägga upp information, tips och kunna förmedla aktuell forskning om smärta. Smärtvården är en sorglig historia som trots protester från personal och patienter inte får tillräckligt med resurser. Det saknas kunskap i vården om långvarig smärta och hur den ska behandlas. De flesta smärtläkare jobbar inom akutsjukvård och är vana att behandla akut smärta, dvs buksmärtor, frakturer, operationssmärta och cancersmärta. Men långvarig smärta kräver ett helt annat angreppssätt, andra strategier och behandlingsmetoder. Den som har långvarig smärta bör få behandling av ett multiprofessionellt team med läkare, sjukgymnast, psykolog mm. Långvarig smärta, kallas smärta som varat mer än 3-6 månader.

Det är konstigt att samhället inte vill satsa mer resurser på ett problem som drabbar så stor del av befolkningen. Studier visar att smärta kostar samhället 87,5 miljarder,varav 80 miljarder är vårdrelaterade kostnader och 7,5 miljarder är indirekta kostnader som produktionsbortfall mm.

Såg t ex på TV-programmet "Efter 10" i fredags en kvinna som hade ryggsmärtor och var helt handikappad ända tills hon belv opererad PÅ Ryggkirurgiskaa kliniken i Strängnäs. Det var ingen annan läkare inom det offentliga vården som ville operera heenne. Det enda samhället var intresserat av var att förtidspensionera henne. Se programmet här!

Jag har själv blivit utsatt för samma sak. Jag har haft ryggsmärtor i 20 år och hela tiden fått höra att det inte går att göra något, trots scolios och kotförskjutning i ländryggen. Jag fick inte ens remiss av min distrikstläkare till ortoped eller röntgen. Jag tog därför själv kontakt med en privat smärtläkare som började ge mig blockader mot smärtorna och det har gjort att jag blivit mycket bättre. Det är först nu,sedan jag träffat en bra ortoped, som jag fått besked att jag ska stelopereras.

Jag har också varit till , Ryggkirurgiska i Strängnäs men det det gör där är inte något revulotionerande. De sa att jag inte hade någon kotförskjutning allsoch förlitade sig på gamla röntgenbilder! Konstigt!

Skillnaden mot andra kliniker som opererar ryggar är de använder mikrokirurgi.Det gör att det blir mindre blödningar vid operationen, kortare vårdtid och kortare rehabilitering. För övrigt är det samma metoder som används vad gäller tex fixation. Sättet att diagnostisera ryggproblemen är annorlunda och i Strängnäs sätter man nålar i kotorna under genomlysning och ruckar på dem, vilket jag förstår är omdiskuterat. När de ruckaar på en kota som patienten säger gör ont och det stämmer med röntgenbilderna anser de sig ha en god grund för operationen.Många med ryggbesvär nonchaleras av vården och får lida i onödan eftersom de inte får adekvat behandling och smärtlindring.
Inga kommentarer: