torsdag 4 juni 2009

Träning bäst mot ryggsmärta

En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att patienter med återkommande ländryggssmärta svarar bäst på successivt stegrad träning av de muskler som stabiliserar ryggen. Behandlingen har inte bara effekt direkt efter träningsperioden på åtta veckor utan håller i sig även tre år framåt i tiden.

I sin doktorsavhandling "Återkommande ländryggssmärta; träningsintervention och prognostiska faktor" har Eva Rasmussen Barr utvärderat effekten av ett övningsprogram för bålmuskulaturen, det vill säga de muskler i buken och ryggen som stabiliserar ryggraden. Patienterna som var med i studierna var alla aktiva i arbetslivet, men hade i genomsnitt haft återkommande ryggsmärta i tio år och 75 procent hade sökt hjälp för sin ryggsmärta vid tidigare tillfälle.

Resultaten från båda studierna visade att de patienter som genomförde de bålstabiliserande övningarna hade fått en högre aktivitetsförmåga jämfört med kontrollgrupperna efter behandlingsperioden. Vid utvärdering efter ett och tre år hade de patienter som genomfört de bålstabiliserande övningarna förbättrat sin aktivitetsförmåga, sin fysiska hälsa och sin tilltro till sin egen förmåga, i jämförelse med gruppen som tog dagliga promenader.

I de båda studierna rapporterades också att de patienter som genomförde de bålstabiliserande övningarna hade färre återbesök hos sjukgymnast eller annan vårdgivare efter ett år.

Det är glädjande att höra att min pilatesträning inte varit bortkastad och det har antagligen gjort att jag klarat mig längre utan operation. Nu ska jag lägga mig i hårdträning inför operationen för att återhämta mig snabbare. Tidningen "I form" har en jättebra övningsvideo för mage-rygg. Jag såg också en träningsapparat som kallas mailbupilates på TV-shop. Någon som har testat den? Den kostar ca 1347:-.

Bloggar: , , , , ,


Inga kommentarer: