söndag 11 april 2010

Giriga hyrläkare ett gissel för sjukvården

Sven Britton, pensionerad infektionsläkare skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen att han fick tre ggr så hög lön som hyrläkare än som professor/överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Han skriver vidare : " Men visst är hyrläkare en ohyra som Sveriges landsting snarast måste komma till rätta med inte bara av ekonomiska skäl. Till en del förklaras behovet naturligtvis av att det finns för få utbildade specialister men i minst lika hög grad av att få landsting....lyckats ordna en välfungerande och trivsam arbetssituation. Ty med en sådan tror jag girigheten skulle få ett mindre utrymme än den har i dag.".

Summan av kadardemunnam blir att platserna på läkarutbildningen måste ökas, så att konkurrensen om arbettillfällena ökar. då försvinner också markanden för hyrläkare. Det är skandal att läkare inte kan ta extra jobb vid sin egen klinik annat än som hyrläkare.

Bloggar: , , , , , Göteborg,läkare,vårdköer, medicin

Inga kommentarer: