torsdag 15 april 2010

Virus orsak till kroniskt trötthetssyndrom?

Forskare i USA har enligt Läkartidningen, påvisat infektion med ett nytt retrovirus, xenotropt murint leukemivirusrelaterat virus (XMRV), vid myalgisk encefalomyelit/kroniskt trött­hetssyn­drom (ME/CFS). Om ett samband mellan infektion med XMRV och ME/CFS kan beläggas innebär det ett genombrott i forskningen. Orsaken till syndromet är okänd och botande behandling saknas. Det är ett plågsamt tillstånd att ständigt vara trött, så jag hoppas verkligen att forskarna finner någon medicin mot detta.

Det är prof. Gottfries, som har en mottagning i Göteborg för dessa paitenter som skrivit artikeln.

Bloggar: , , , , , Göteborg, , , , , medicin, läkemedel,

Inga kommentarer: