söndag 23 maj 2010

Risk för leverskador och njursvikt av stattiner

Statiner är blodfettssänkande läkemedel som används för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med hög risk för sådan sjukdom. Nu har forskare vid University of Nottingham gått till botten med vilka risker och nyttoeffekter som är kopplade till användning av läkemedlen.

Bakgrunden är att statiner blivit en av de mest förskrivna typerna av läkemedel och att ett flertal studier har pekat på både möjliga biverkningar och skyddseffekter av statiner. Forskarna har analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.

Forskarna konstaterar att statinanvändning ökade risken för akut njursvikt, grå starr, muskelsjukdom och leverdysfunktion. De två sistnämnda tillstånden är sedan tidigare kända biverkningar av statiner.

På den positiva sidan fann forskarna att statiner skyddade mot matstrupscancer och – som väntat – mot hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna hittade dock inga samband alls mellan statinanvändning och risk för bland annat Parkinsons sjukdom, demens, venös blodpropp eller övriga cancersjukdomar.

I nya studier har forskare funnit en koppling mellan statinanvändning och nyinsjuknande i diabetes, se länk här intill, men detta samband undersökts inte i den aktuella studien.

Undersökningen publiceras i tidskriften British Medical Journal.

Men är det någon som forskat på om högt kolesterol är farligt över huvud taget?

Bloggar: , , , , , , , medicin, läkemedel, läkemedelsindustrin

Inga kommentarer: