söndag 21 oktober 2012

Vill du veta mer om ryggoperationer och vilka resultaten blir?

Här kan du läsa resultat baserade på det material som samlas in till det
Svenska Ryggregistret - SWESPINE. Resultaten uppdateras på halvårsbasis och presenteras tillsammans med en överskådlig analys och kommentar ställd av professionen

Svenska Ryggregistret - SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker, registreras. Registret startade 1993 med 8 aktiva kliniker. Idag är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt. Det utgör ca 95% av landets kliniker där ryggkirurgi bedrivs.

SweSpine ägs och administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant

Inga kommentarer: