tisdag 23 oktober 2012

Prac ska utreda diklofenak

I utredningar som genomfördes 2005 och 2006 upptäcktes en något förhöjd risk för hjärt-kärlbiverkningar för diklofenak, efter längre tids behandling med högre doser. Nya data stöder de resultaten, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket. Nu ska EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC, ta ställning till om rekommendationerna behöver uppdateras.

Diklofenak ingår som aktiv substans i ett stort antal läkemedel, till exempel Voltaren, Diclok, Dicuno, Diklotab och Eeze.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant


Inga kommentarer: