onsdag 24 oktober 2012

Samband mellan halsbränna och astma

Halsbränna och sura uppstötningar kan vara kopplade till andra problem. Det visar en ny studie bland närmare 1 800 kvinnor och män i Uppsala, Göteborg, Reykjavik och Antwerpen.

När studien inleddes hade ingen av deltagarna luftrörsbesvär, men senare diagnostiserades sex procent med astma. Merparten av dessa led av halsbränna. Nu tror forskarna att halsbrännan kan vara en bidragande orsak till andra problem så som astma.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant

Inga kommentarer: