fredag 29 maj 2009

Färre patienter dog när treskift infördes i vården

Förra året började läkarna inom intensivvården på Universitetssjukhuset Mas i Malmö att schemaläggas på kvällar och helger. Då sjönk dödligheten bland patienterna.

För att öka bemanningen där under helger och kvällar började läkarna arbeta i treskift från den 1 januari 2008. Det innebär bland annat att två specialister finns på kliniken fram till klockan 23.00 varje dag. Innan dess var endast en läkare på plats från 17.00 fram till morgonen. Mortaliteten bland patienterna 30 dagar efter utskrivning från IVA låg på 17 procent 2007. Motsvarande siffra för 2008 var 11 procent. Resultatet är oberoende av blandningen av patienter och sammanfaller i tid med förändringarna. Det går dock inte att fastställa att det enbart är schemaläggningen av läkarna som givit resultatet.

Jag tror definitivt att det har betydelse. När jag jobbade i vården minns jag att den gick på halvfart på kvällar och helger. Ibland kunde man stå utan hjälp som nattsköterska för att doktorn var upptagen med en annan patient. Dessutom blir det mindre övertid för läkarna när de schemaläggs och det ger bättre kontinuitet och piggare läkare. En läkare som jobbat 24 timmar i sträck är ingen bra läkare. Som det är nu har läkarna massor av övertid att ta ut pga sina jourer , vilket gör att kontinuiteten försämras. På IVA ligger de sjukaste patienterna, men det gäller säkert på andra avdelningar också. Man skulle tex studera operationer som utförts av läkare som jobbar treskift resp. jobbar som vanligt.

Bloggar: , , , , ,


Inga kommentarer: