torsdag 28 maj 2009

Smärtkonferenser i Göteborg

Konferens för RTPs medlemmar och allmänheten om smärta efter hjärnskada, ryggmärgsskada och den 6 oktober, 2009 i Göteborg.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen om smärta för att i förlängningen bidra till en bättre smärthantering och därmed minskad smärta.

Som de flesta konferenser så har även denna konferens målsättningen att vara informativ och utbildande. Men denna konferens har även målsättningen att vara interaktiv mellan föreläsarna och auditoriet, eftersom de parallella sessionerna är vikta för information och diskussion om smärta med utgångspunkt från skadegrupperna.

Målgruppen för konferensen är personer som lever med långvarig smärta efter en hjärnskada, ryggmärgsskada eller whiplashskada. Anhöriga till dessa personer är också välkomna liksom andra personer som är intresserade av dessa frågor.

Det blir också en konferens för vårdpersonal i dessa frågor, mer info på RTP:s hemsida. Det blir även konferenser på andra platser i landet.

Bloggar: , , , , ,


Inga kommentarer: