onsdag 15 juli 2009

Lågt stöd för sjukkassans krav

Enligt GP tycker 60 % av befolkningen att det är OK att sjuka omplaceras inom samma arbetsgivare efter tre månaders sjukskrivning. Däremot är det bara 36 % som stöder kravet att den sjuke ska söka nytt jobb efter ett halvårs sjukskrivning. Det är en SOM-undersökning från Göteborgs universitet från i höstas som visar vad svenska foket tycker om de nya sjukskrivningsregerna och den nya sk. rehabiliteringskedjan.

42% av de tillfrågade tycker också att sjukskrivningsregerna är för stränga. Hur man svarar beror på vilken erfarenhet man själv har av sjukskskrivning. Det är alltså lättare att ställa hårdare krav om man själv inte varit sjuk en längre tid. Mest positiva är också de som sympatiserar med Allianspartierna. Inte helt oväntat.


Bloggar: , , , , ,,

Inga kommentarer: