fredag 11 mars 2011

Städningen på sjukhus viktig

Marlene Wullt, som är överläkare vid infektionskliniken på Skånes univer­si­tetssjukhus i Malmö , har själv legat på sjukhus och gjort observationer ang. sjukhushygienen. Hon menar att städningen är undermålig och ökar risken förvårdrelaterade infektioner. Vidare att det " är angeläget att se till att städpersonalen förstår sin viktiga roll genom att erbjudas delaktighet i och förståelse av hela vården kring patienten. Dessutom måste sjukhusledningen acceptera det viktiga sambandet mellan städningens och ytdesinfektionens kvalitet, och frekvensen av vårdrelaterade infektioner. Organisationen av städningen på ett sjukhus måste ses i sitt korrekta sammanhang, inte bara som ett område utan kvalitetskontroll där besparingar ostört kan göras."

Wullts obeservationer är ingen bra reklam för Skånes Universitetssjukhus. Tyvärr tror jag inte att det är ett undantag.helt klart måste städning uppvärderas och man måste förstå att det är en del av vårdkvaliten.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, intressant, steloperation

Inga kommentarer: