torsdag 10 maj 2012

Fibromyalgi en smärtsam sjukdom

De tydligaste tecknen på fibromyalgi är trötthet och kronisk smärta, troligen på grund av överbelastning i vissa delar av hjärnan. Fibromyalgi kan drabba såväl kvinnor som män och förekommer från tidiga barnaår till ålderdom.Tidigare ansågs fibromyalgi ha koppling till reumatism, men på senare år har bland annat Bo anammat forskarna Elisabeth Hanssons och Lars Rönnbäcks teori om att syndromet handlar om en överbelastning i vissa delar av hjärnan, en neurologisk störning som påverkar det centrala nervsystemet pga ett triggat smärtsystem.

En mängd signaler går från vår kropp, våra sinnesorgan, vårt medvetande och vårt känsloliv in och ut från hjärnan. Dessa signaler är helt naturliga och passerar ett bestämt antal centra, ”filter”. Om man är född med extra känsliga ”filter” kan mängden information till slut bli så stor att ”filtren” överbelastas och nedsätts i sin funktion, enligt Bo Fråst.

Hjärnans celler, så kallade gliaceller, får svårt att städa bort de transmittorsubstanser (förmedlare av signaler mellan nervceller) som frigjorts i samband med de inkommande signalerna. På grund av svårigheten att röja bort substanserna ökar signalbruset i ”filtren”. Bruset medför två störningar: Hjärnan får svårt att skicka exakta signaler, vilket på sikt kan medföra en stor uttröttbarhet på grund av all energi som krävs för att motarbeta signalbruset. Dessutom antas signalerna störa andra viktiga funktioner som sömn och minne vilket ger obalanssymtom. Den här påverkan tycks förstärka smärtupplevelsen.

Bo anser att fibromyalgi vanligen uppkommer efter en period av långvarig smärta eller psykisk belastning såsom trauma, kris och stress.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk,medicin

Inga kommentarer: