måndag 7 maj 2012

Ny teknik för att operera diskbråck

Omkring 2 000 svenskar opereras varje år för diskbråck, ofta efter månader av ryggsmärta och sjukskrivning. Snart kan de erbjudas en enklare behandling, där den skadade disken behandlas med ultraljud under lokalbedövning. Kliniska försök på 100 patienter i Europa och Korea har hittills visat goda resultat.

 - Resultaten är jämförbara med kirurgiska ingrepp, men i det här fallet går man inte in i själva disken, säger Lars Lidgren, professor i ortopedi vid Universitetssjukhuset i Lund som uppfunnit tekniken.

De kliniska försöken fortsätter på ett antal ställen i Sverige. En begränsning med tekniken är att den bara kan användas på patienter där disken buktar. Har diskmassan läckt ut krävs en vanlig operation.


Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: