söndag 13 juni 2010

Regeringen har överdrivit uppgifterna om antalet personer som har förtidspensionerats

Nätverken Resurs, Slussa och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt, som företräder sjukförsäkrade, anklagar Försäkringskassan för att förvränga faktauppgifter så att de ska passa regeringens syften. Genom att granska hur Försäkringskassan presenterar utredningar avslöjar de tre nätverken att Försäkringskassan systematiskt ger en felaktig bild av resultaten av regeringens åtgärder. - Det är oacceptabelt att en statlig myndighet ljuger med statistik för att vilseleda allmänheten om följderna av regeringens politik, säger företrädare för nätverken.


De tre nätverken har från Försäkringskassan nu tagit emot den statistik som Cristina Husmark Pehrsson och övriga allianspolitiker baserat sin numer mytomspunna uppgift om ”140 förtidspensioneringar per dag” på. Enligt statistiken är den korrekta siffran 51 personer per dag i genomsnitt under åren 1998-2006 (se tabell nedan).

"- Regeringen har medvetet bluffat för att vilseleda väljare i syfte att vinna politiska poäng, skriver företrädare för nätverken. "

Att få ersättning en kortare period när man är sjuk är knappast att hamna i ett "permanent utanförskap", inte heller att ha en permanent partiell nedsatt arbetsförmåga, men ändå jobba upp till 75 procent, anser de tre nätverken.

Den berömda siffran "140" som påstås ha skickats till ”permanent utanförskap” räknar med alla sjuk- och aktivitetsersättningar, inklusive korta sjukfall och deltidssjuka. Alla som arbetade upp till 75% och hade ersättning resterande tid ingår alltså i "140 personer om dagen". 


Bloggar: , , , , , Göteborg, ryggont, ont i ryggen, ischias, värk, , , , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,, , , , val2010

Inga kommentarer: