tisdag 30 november 2010

Hur behandlar myndigheter nackskadade personer som söker livränta?

En kartläggningspromemoria med huvudsaklig inriktning på arbetsskador besvarar detta. Promemorian är avsedd att hjälpa nackskadade personer och informera domstolarna så att vi kan få rättvisa domar. Beslut och domar måste baseras på korrekta medicinska fakta och bedömningar skriver Torbjörn Öhman som skrivit promemorian.

För att uppnå detta anser han att kunskaperna om nackskador måste öka hos dem som hanterar försäkringsärenden. Han skriver vidare att hanteringen av nackskadades försäkringsärenden är den i särklass största rättsskandalen i Sverige någonsin!

"Försäkringskassan har en grupp läkare som driver en kampanj mot nackskadade i avsikt att vägra dem livränta. Dessa läkare levererar oftast bara lögner som förvaltningsdomstolarna okritiskt accepterar och ytterst sällan tar sitt utredningsansvar. Vi lever således i en extrem situation där den svenska staten genom försäkringskassan målmed-vetet arbetar för att vägra nackskadade deras lagliga rätt till livränta.

Det är mycket svårt att i en skriftlig förvaltningsprocess hantera den situation som uppstår när staten genom en myndighet medvetet ljuger för att provocera fram avslag till försäkrades ofta berättigade anspråk. Det gör att hela förvaltningsprocessen havererar. Det är en situation som lagstiftaren inte har tänkt sig kunna uppstå när reglerna för förvaltningsprocessen skapades. En grundförutsättning för en fungerande förvaltningsprocess är att myndigheten arbetar professio-nellt och följer vår grundlag som kräver att myndigheten arbetar sakligt och opartiskt"

Läs och sprid detta PM!

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin Regeringen  ,opinion, hälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Inga kommentarer: