fredag 3 december 2010

Försäkringskassans riktlinjer ovetenskapliga

En artikel av försäkringsläkarna Berlin, Holmgren och Styf kritiseras av de erfarna läkarna Olle Bunketorp, Malin Lind och Hans Westergren som skriver att konsensus (enighet)  för bedömning av samband mellan distorsion av halsrygg (whiplashskada) och lång­variga besvär saknas i motsats till vad försäkringsläkarna påstår. Författarna menar att den checklista som tagits fram inte har tillräckligt vetenskapligt underlag.

"Vi anser att pisksnärtsproblematiken är svårare än vad checklistan ger intryck av. Det finns ännu inte tillräckligt vetenskapligt underlag för checklistans tillämpning i den föreslagna formen. En checklista kan dock behövas, men den bör utformas med bredare konsensus. "

Det är bra att läkare ifrågsätter Försäkringskassans köpa lakejer som bara går i myndighetens ledband vilket drabbar oskyldiga trafikskadade orättvist.Berlin, Holmgren och Styf som redan är ökända inom sitt gebit , påstår att de som nackskadas pga olycksfall har långvarig smärta pga psykiska och sociala orsaker. Vilket det enligt artikeln inte finns vetenskapligt belägg för.

Bloggar: sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin Regeringen  ,opinion, hälsa, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna,

Inga kommentarer: