onsdag 22 december 2010

Ännu svårare få p-tillstånd med nya regler

Allt fler får sina parkeringstillstånd indragna och handikappföreningarna tänker ta strid. Lagen har alltså inte förändrats. Det är tillämpningen som blivit hårdare.

Särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade regleras liksom tidigare av Trafikförordningen 13 kap. § 8.Det nya finns i den föreskrift som Transportstyrelsen får meddela enligt paragraferna 7 och 9 i samma lag. Den 24 juni 2009 beslutade myndigheten om nya föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73).

Redan sommaren 2008, under remissarbetet, reagerade DHR på vissa formuleringar i förslaget. I ett brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson varnade DHR för de negativa följderna.Enligt DHR innebär TSFS 2009:73 att kommunerna nu tillämpar en striktare bedömning när de tar ställning till en ansökan om nytt eller förlängt parkeringstillstånd.Det gäller även när det finns läkarintyg som styrker behovet hos personer med mycket omfattande funktionsnedsättning.

Kan en person stappla de få metrar som Transportstyrelsen menar är gränsen för rätten till parkeringstillstånd så avslås ansökan”, skriver DHR, som efterlyser en mer individuell prövning.

Även passagerartillstånden begränsas onödigt ofta, konstaterar DHR. Handläggningsrutinen när ett ärende överklagas är också märklig. Kommunerna tillämpar Transportstyrelsens föreskrift när de behandlar en ansökan. Vid avslag kan den sökande överklaga till Länsstyrelsen, som i flera fall ger den enskilde rätt. Men Kommunerna kan sedan överklaga Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen, som är sista instans - och samma myndighet som skrivit föreskriften.Konstigt! Men man ska aldrig sluta förvånas över Regeringens åtgärder.

Bloggar:intressant,sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, värk , värk, medicin Regeringen moderaterna,val 2010 ,opinionhälsa,socialdemokraterna, intressant, arbetslinjen, rehabiliteringskedjan, alliansen,utförsäkring, valet 2010, fredrik reinfeldt, röd-gröna,centerpartiet, hälsa, Göteborg, långtidssjukskrivna

2 kommentarer:

Tänkt och tyckt i hundra knyck ! sa...

Blir så less när allt som folk med speciella behov ska försämras, förbannad och maktlös känner jag mig med.
Vilket land Sverige blivit med Alliansens vanstyre, kallt, hårt och vansinnigt, usch !

Önskar dig God fortsättning och en härlig Trettonhelg !!!!!!

Tack för att du kämpar på, läser hos dig så snart jag hinner.

Ha det så gott !

Kram kram

Nisse sa...

Huva! Och jag som tycker att jag har rätt till handikapplats emellanåt...

Kramar!