lördag 18 december 2010

Vårdgaranti ger felaktiga prioriteringar

En majoritet av drygt 500 ortopeder svarar i en enkät att de anser att vårdgarantin leder till att svårt sjuka, äldre och kroniskt sjuka patienter får stå tillbaka för yngre, välutbildade och mind­re allvarligt sjuka – tvärtemot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov.

Det framgår av en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, som också visar att att flertalet ortopeder inte anser att de själva kan påverka hur vårdgarantin uppfylls och inte regelmässigt informerar patienterna om deras möjligheter att utnyttja garantin.

Här kan du läsa mer om vårdgaranti
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin, Göteborg,   intressant,

Inga kommentarer: