lördag 21 maj 2011

Påminnelse via sms i vården

Att använda sig av sms för att kalla eller påminna patienter är inte tillåtet enligt datalagen eller Socialstyrelsens föreskrifter Men Socialstyrelsen var medveten om teknikens fördelar och bestämde sig för att se över frågan. Nu föreslår man att genom ett begränsat undantag i föreskrifterna kunna göra det möjligt att skicka vissa uppgifter över öppna nät. Förutsättningen är att känsliga delar skyddas.

Vårdgivarna är ansvariga för att patientinformation hanteras på ett säkert sätt, och de ges nu möjlighet att bestämma om en tillräcklig säkerhetsnivå vid användningen av sms. Inför om beslut om att skicka kallelser och påminnelser via sms eller mejl ska de göra en behovs- och riskanalys.

De ändrade föreskrifterna skickas nu på remiss och beräknas träda i kraft i september 2011.

Jag har redan fått kallse till Odontologen via sms. Jättebra förutsatt att ingen annan kan läsa mina sms, förstås.
Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , politik,opinion, intressant,,

Inga kommentarer: