måndag 30 maj 2011

Uppsats om skadereglering av WAD

Utgångspunkten för denna uppsats är ett skaderelaterat synsätt på whiplashskadan. Uppsatsen är begränsad till skador i trafiken då de flesta whiplashrelaterade skador uppkommer på detta område

Mycket som avser sambandsfrågan är beroende av medicinsk sakkunskap.Läkarkåren är oense om symptombilden och det medför svårigheter för jurister att avgöra om samband finns. I de flesta fall finns motstående ståndpunkter och det medför en komplicerad bedömning av den medicinska bevisningen.Det ärden skadade som råkar i kläm mellan rättsapparat, Försäkringskassa och försäkringsbolag.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, ,intressant

Inga kommentarer: