tisdag 14 augusti 2012

Kolesterolets farlighet, myt eller verklighet?

Sambandet mellan hjärt- och kärlsjuklighet och metabola syndromet med delfenomenen hypertoni, övervikt, diabetes och blodfettsrubbningar är väl kartlagt. Lipidrubbningarna är visserligen markörer för metabola syndromet men betyder inte att den livsviktiga molekylen kolesterol orsakar sjukdom när den med sina transportproteiner är på väg ut till (LDL) eller återvinns (HDL) från cellerna.

Den samlade litteraturen ger följaktligen inte heller något entydigt stöd för ett samband mellan blodets totala kolesterolinnehåll och hjärt–kärlsjukdom, menar Ralf Sundberg, docent i transplantationskirurgi,och Tore Scherstén
professor emeritus i kirurgi, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, f d sekreterare i Medicinska forsknings-rådet, som hänvisar till forskning inom området.

Kolesterolhypotesen har alltför länge hållits vid liv då den varit tilltalande för en del av läkarkåren, läkemedelsindustrin och närstående intressen. Men eftersom inget orsakssamband mellan blodets kolesterolhalt och risken att dö i hjärtinfarkt föreligger är det nu dags att begrava den, menar författarna.Vad ska man tro på?

Inga kommentarer: