onsdag 8 augusti 2012

Nytt läkemedel mot bröstcancer

Afinitor har visat sig hejda tumörtillväxten och fördubbla tiden utan tumörtillväxt hos de kvinnor som behandlades. Läkemedlet godkändes nyligen inom EU i kombination med antihormonbehandling som behandling av hormonpositiv bröstcancer.

Hormonpositiv bröstcaner är den vanligaste formen av bröstcancer som drabbar över 5 000 kvinnor i Sverige. Vanligast har varit att behandla sjukdomen med bland annat antihormoner och cytostatika för att förhindra att det bildas fler tumörer. Nu har alltså EU godkänt läkemedlet Afinitor som bromsar sjukdomsutvecklingen och även fördröjer behovet av behandling med cellgifter.

Afinitor har nu godkänts inom EU för behandling av avancerad eller spridd hormonpositiv bröstcancer i kombination med antihormonbehandlingen exemestan.

Förutom att stoppa tumörtillväxten så visade studien även att risken för att cancern skulle fortsätta sprida sig mer än halverades genom den nya behandlingskombinationen.

I dagsläget finns läkemedlet redan på svenska apotek och används då som behandling av spridd njurcancer och vissa neoroendokrina tumörer.

Inga kommentarer: