måndag 6 augusti 2012

Vad tål människan?


Människans kropp har en viss tolerans mot yttre våld. Vi klarar att krocka i bilar och bli påkörda av bilar, förutsatt att krockvåldet som orsakas av hastigheten är dimensionerad till vad kroppen tål. Detta ställer höga krav på både säkrare bilar och bättre utformad trafikmiljö. Enligt nollvisionen har vi rätt att göra misstag i trafiken utan att det för den skull ska behöva kosta oss livet.

Enligt bilden nedan har mina två krockar i 5o km/tim motsvarat två fall från ett två-våningshus och krocken i 70 km/tim ett fall från 5:e våningen. Huga! Inte konstigt att man mår dåligt ibland och har ont överallt.

Många får svindel när de lutar sig ut och tittar ned från ett fönster på tionde våningen i ett höghus. Trillar man ut handlar skillnaden mellan liv och död bara om ett par sekunder. Sekunderna det tar att falla, sekunderna innan man slår i marken. Vetskapen om detta inger respekt. Visste Du att en krock i 90 km/h får samma konsekvenser som ett fall från tionde våningen i ett höghus?

Inga kommentarer: