torsdag 13 augusti 2009

Lönefest för läkare i vårdvalet

65 nya vårdcentraler. Men inga nya läkare. Det är upplagt för dragkamp om läkarna i Västra Götalandsregionen. Sveriges Radio rapporterar att den kraftiga expansionen av vårdcentraler, som följer av vårdvalssystemet som införs den 1 oktober, inte har följts av något tillskott av nya läkare i regionen. I stället är det samma antal läkare som nu ska bemanna betydligt fler vårdcentraler. Och det i en region där en av fyra läkartjänster i primärvården är obesatt eller saknar en fast anställd läkare.

Det innebär alltså att läkarnas löner kommer att stiga ännu mer. Konstigt att läkarna är den enda gruppen på arbetsmarknaden som via sitt fack kan hindra att det utbildas fler läkare. De har hittills också vägrat att schemaläggas,vilket innebär att de först kan jobba jourtid (kväll- eller natt) och sedan som vanligt på dagen. Konsekvensen blir att de tar ut långa ledigheter eller feta löner. Sjukt sa patienten!

Bloggar:
, , , ,

Inga kommentarer: