tisdag 4 augusti 2009

Nytt läkemedel mot sömnstörningar

Valdoxan - ett nytt lovande läkemedel mot depression har nyligen blivit godkänt. Läkemedlet påverkar både melatonin- och en serotoninreceptor i hjärnan vilket antas ha effekt på dygnsrytmen och den viktiga sömnen. Serotoninnivåerna påverkas dock inte vilket skiljer sig från de traditionella SSRI-läkemedlen.

Valdoxan har visat sig ha god effekt på symtom som nedstämdhet, sömnbesvär och ångest. Studier visar att 8 av 10 patienter inte har fått tillbaka sin depression efter 6 månader när de stått på behandling.

De flesta antidepressiva läkemedel ger sexuella biverkningar såsom minska lust och svårighet att få orgasm, men även viktuppgång och sömnstörningar kan förekomma. Valdoxan har i studierna inte visat sig ha dessa biverkningar vilket är lovande. Valdoxan har precis blivit godkänt och det kan dröja några månader innan läkemedlet finns på apoteket.

Bloggar: , , , , ,

Inga kommentarer: