måndag 28 december 2009

Förbjudet med ovetenskapliga självdiagnostest

Företagen Swed Pharma och Alternativa hälsokliniken har marknadsfört hälsoprodukter och läkemedel. Bland annat analysprogrammet Vegatest som genom att mäta så kallade felsvängningar i cellerna sades kunna analysera bland annat kroppens läkemedelsbalans, eventuella cancersvulster, godartade tumörer, livsmedelsintolerans, förmaligna tillstånd och tänders tillstånd.

Företagen som utlovade självtest för att upptäcka sjukdomar är nu vid vite på 750 000 kronor förbjudna att i sin marknadsföring ge intryck av att deras produkter kan diagnostisera, bota eller lindra sjukdomar, om så inte är fallet, att marknadsföra läkemedel som inte är godkänt eller att ge intryck av att deras hälsoklinik är auktoriserad, om den inte är det.

Bland annat anses företagens påståenden om medicinsk effekt vara otillåtna och ävwn foldern om Vegatest eftersom den sannolikt påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsslut.

Bloggar: , , , , , , vetenskap

Inga kommentarer: