tisdag 29 december 2009

Acceptans viktigt vid långvarig smärta

På Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar rehabiliteringsläkare, sjukgymnast, psykolog, psykiater, sjuksköterska, anestesiläkare, allmänläkare, arbetsterapeut och kurator tillsammans för att hjälpa patienterna till ett bättre liv. Breda och samordnade rehabiliteringsprogram ger bättre resultat än mindre omfattande insatser, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

 Länge har de arbetat med att försöka bota smärtan. För en läkare är det många gånger svårt att acceptera att man ska släppa det och i stället försöka hjälpa patienterna att leva ett aktivt liv trots smärtan. Att bota, är en stark drivkraft i vården. Men på Smärtcentrum är inte det primära att bota smärtan utan att ge patienterna bättre livskvalitet och om möjligt arbetsförmågan tillbaka.

Hos äldre personer ser man mer inställningen att man får stå ut med att ha smärta. De blir inte så oroliga utan fortsätter med sitt vanliga liv.  Med kognitiv beteendeterapi och ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har de på det sättet har tagit tillbaka det tankesättet i vården.

Bloggar: , , , , ,

1 kommentar:

Kristina Birkesten sa...

Kaktusblomman!
Jag "arbetar" självständigt, men med lite stöd från min samtalsterapeut med ACT och tycker att det verkligen är något som hjälper mig på min väg att acceptera smärta och vad den för med sig.
Rekommenderas.

Kram!Kristina