måndag 21 december 2009

Violisten tvingas sluta för att hon inte hunnit bli frisk

Genom sina beslut driver Försäkringskassan människor som bara har några månader kvar på sin rehabilitering från arbete till arbetslöshet och evigt bidragsberoende. Det är ett slöseri, såväl mänskligt som samhälleligt, och något djupt upprörande. Dessvärre har vi bara sett början på denna cyniska hantering. För Helsingborgs symfoniorkester har det på senare tid blivit uppenbart hur Försäkringskassans regeltolkningar driver människor bort från arbetsmarknaden. De har flera musiker som kommit i kläm och tvingats säga upp sig pga Försäkringskassans regler.

De skriver att det viktigaste väl ändå måste vara att de som kan också kommer tillbaka i arbete. Men det måste i första hand handla om det arbete man av sjukdom eller skada tvingats bort från och som man rehabiliterats för att komma tillbaka till. Att med bara några månader kvar hindras från detta är inte bara ett tydligt avsteg från en human arbetslinje utan också en cynisk inställning till individ och kompetens.

Ledningen för Helsingborgs konserthus skriver nu en desperat artikel i DN, där de ber  Alliansen ta sitt förnuft till fånga:

"Vi vill att Försäkringskassan via Arbetsförmedlingen ska leda människor tillbaka till arbete, inte få dem att sluta det arbete de redan har. Vi vill heller inte att Försäkringskassan, som nu, lastar över ansvaret på arbetsgivaren. Vi har tagit det ansvaret och betalar motsvarande sjukpenning den tid som återstår innan Birgitta åter är hos oss. Men det kan inte vara lagstiftarens mening att detta är sättet som rehabilitering och sjukförsäkring ska fungera på. ......Vi vill göra alla uppmärksamma på att Försäkringskassan genom sitt agerande går emot arbetslinjen. "

Detta är priset vi får betala för alla frikostiga skattesänkningar Alliansen utlovet. Någonstans ska det betalas.

Bloggar: , , , , ,, , alliansen, moderaterna, Fredrik Reinfeldt, utanförskap ,sjukförsäkringen,sjukskrivningar, Göteborg, , , långtidssjukskrivna

Inga kommentarer: