torsdag 1 mars 2012

Cancerpatienter ska få tycka till om sjukvården

 I dagarna ska omkring 500 cancerpatienter i Kalmar, Östergötland och Jönköpings län få svara på hur de upplever att vården fungerar.

Socialstyrelsen har gett regionalt cancercentrum sydöst och Folkhälsocentrum i landstinget i Östergötland uppdraget att ta fram en ny enkät som ska kunna utveckla cancervården. Enkätstudien som nu testas på cancerpatienter i Östergötland, Jönköping och Kalmar län ska göra att man kan få fram en enkät som kan användas nationellt.

I maj ska resultatet från regionala pilotstudien lämnas in till Socialstyrelsen, och nästa år är det tänkt att enkäten ska kunna användas i hela landet. I enkäten ska cancerpatienterna bland annat kunna ge sin syn på väntetider, behandlingen, vilken information de fått och hur de blivit bemötta .

Ett bra initiativ! Cancerpatienter hamnar ofta i en akut kris och kan då behöva psykologiskt stöd och få möta andra som varit i samma situaution. Ett gott bemötande är A och O. Patientföreningar kan här vara till ovärderlig hjälp.Men även anhöriga bör uppmärksammas. De hamnar också i kris och ska dessutom stötta den som är sjuk.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant

Inga kommentarer: