måndag 5 mars 2012

Ryggradstermer som kan vara bra att känna till

Vad betyder alla termer som används inom ryggvård. Här listas här de vanligaste orden och dess betydelse.Några ex :

Anulus fibrosus - Den yttre, fibrösa och ringliknande delen av en mellankotskiva.

Artrodes- Steloperation av en led så att rörelseförmågan begränsas eller hindras helt. Det går t.ex. att steloperera ryggraden. Leder kan även stelna spontant.

Cobbvinkeln - Beräknas utifrån de två första ej roterade kotor som angränsar en krökning, under respektive över krökningen. En linje dras parallellt med den övre kotans övre ändplatta och en parallellt med den nedre kotans nedre ändplatta. Kurvans vinkel mäts vid den punkt där linjerna möts

Fasett  - En bakre struktur på kotan som tillsammans med en fasett på den intilliggande kotan bildar en fasettled som möjliggör ryggradsrörelser. Varje kota har två övre och två nedre fasetter.

Lateral - Belägen åt eller vid sidan, bort från kroppens mittlinje.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , värk, medicin

Inga kommentarer: