torsdag 8 mars 2012

Försäkringsmedicinska rådgivare driver kampanj mot whiplashskadade

Änglavakt, konstaterade läkarna efter olyckan 1999. Bilarna fick skrotas men både Jessica och den påkörande mannen hade klarat sig helskinnade. Men efter sex månader kom hon inte ur sängen. Smärtorna i nacken, huvudvärken, sömnsvårigheterna och fingrarna som ständigt domnade bort gjorde att hon sjukskrevs på heltid.Fram till hösten 2008 accepterades hennes ansökan om både sjukersättning och så kallad livränta.

Men försäkringsläkaren John Ektor-Andersen, som kopplades in hösten 2007, ansåg till skillnad från sina kollegor inte att det var sannolikt att Jessicas nackproblem hade en koppling till olyckan.

Olyckan bör enligt honom endast ha haft en ”minimal kraftpåverkan”. Jessicas skada liknas vid en ”lindrig nackstukning” som borde ha läkt ”på några veckor till någon månad”. Som stöd för sin tes hän-visar han till studien ”Systemic immune response in whiplash injury and ankle sprain”.

Försäkringskassan hänvisar ofta till studier som visar hur psykosociala faktorer kan orsaka samma typ av smärtor. Försäkringskassan hänvisar ofta till studier som visar hur psykosociala faktorer kan orsaka samma typ av smärtor.Det gjorde de i mitt fall och det gör John Ektor-Andersen också.

Jessica beskriver han som ”socialt belastad” med för stor byst.

Bengt Falck, professor emeritus i histologi, och en av de mest citerade forskarna på Lunds universitet, hade läst om Jessicas fall i lokalpressen och erbjöd sig att hjälpa till. Han fann vad han själv menar är belägg för antingen inkompetens eller medveten förvrängning av fakta.

"– John Ektor-Andersens hänvisning är ett rent fantasifoster. Arbetet han hänvisar till har ingen som helst relevans för detta ärende."

Åke Nyström, kirurg och docent vid tre universitet, omtalad för sin trigger-punktkirurgi på pisksnärtsskadade, håller med.

"– Min erfarenhet är att Försäkringskassan inte väljer läkare som kan läsa vetenskaplig litteratur, utan sådana som skriver det som kassan vill. Annars skulle John Ektor-Andersen inte tillfrågas, säger han."

Lars Wallstedt, överläkare och tidigare verksamhetschef för neurokirurgin på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, har stött på John Ektor-Andersen ett tiotal gånger när han gjort medicinska utredningar åt LO och TCO. " – Hans yttrande är kränkande och orättvist och saknar fullständigt vetenskapligt stöd."

Enligt Wallstedt driver en liten grupp av försäkringsmedicinska rådgivare en kampanj för att pisksnärtsskadade ska vägras livränta.

– Det är alltid samma lilla gäng som anlitas när det gäller livränta till nackskadade. Det är läkare som ställer upp på att skriva avslag med argument som är tveksamma om ens sanningsenliga, säger han.

Bloggar: hälsa, sjukvård, sjukdom, smärta, kronisk smärta, samhälle, sjukskrivning, värk , medicin, Göteborg, , ,intressant,  debatt, , , Intressant, Alliansen, Regeringen, Försäkringskassan, sjukförsäkring, Fredrik Reinfeldtdebatt,  demokrati, moderaterna,kristersson

Inga kommentarer: