tisdag 4 september 2012

Brister hos Apoteken hålls hemliga

Fel mediciner och brister i dokumentationen är de vanligaste bristerna på den avreglerade apoteksmarknaden. Men Läkemedelsverkets rapporter om brister är hemliga för kunderna.

Matvarujättar, internationella sjukvårdskoncerner och riskkapitalbolag: alla gav de sig direkt in för att slåss om de svenska apotekskunderna när konkurrensen släpptes fri 2010. Det blev populärare att sälja smink än läkemedel. Men konstigt nog blev det Läkemedelsverketsom fick i uppdrag att övervaka den nya marknaden.

Det är pengarna som är viktigast, inte kunden....

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

Inga kommentarer: