måndag 24 september 2012

Vi bör få en arbetsskadeförsäkring som är värd namnet!

http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/29/s-f-r-vi-en-arbetsskadef-rs-kring-som-fungerar


Dan Holke & Claes Jansson skriver:

På den svenska arbetsmarknaden finns idag drygt 4,5 miljoner arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket rapporterades år 2011 drygt 107 000 arbetsskador. Det är drygt 2 000 arbetstagare varje vecka. Nästan en tredjedel av arbetsskadorna ledde till sjukfrånvaro från arbetet. En viktig indikation på allvaret i olyckorna. Men dagens arbetsskadeförsäkring fungerar inte som den var tänkt.

Mellan åren 2005 – 2011 sjönk antalet godkända arbetsskador med hisnande 79,6 procent, från 7 282 till 1 486. Har arbetsmiljön förbättrats i sådan utsträckning? Svaret är självklart nej. Lo-TCO Rättsskydd menar att utvecklingen är en kombination av hårdare bedömningar hos Försäkringskassan och att många drabbade tyvärr anser att utsikterna att få skadan godkänd är så små att man helt enkelt inte anmäler skadorna.

Vi behöver ett system för arbetsskador som tar hänsyn till den arbetsmarknad som vi har. Riskerna för arbetsskador är oerhört ojämnt fördelade. Den individ som arbetar i ett högriskyrke får inte straffas dubbelt för det. Den som i högre utsträckning än andra sätter sin hälsa på spel ska inte tvingas betala mer för sin trygghet genom att avstå löneutrymme. Även vissa farliga arbeten behöver bli utförda för att vårt samhälle ska fungera. Det måste till en utjämning samtidigt som det måste finnas incitament för att förbättra arbetsmiljön och minimera riskerna för arbetsskador menar LO-TCO Rättsskydd.

Det är dags att agera nu. Sverige behöver en arbetsskadeförsäkring som fungerar. Inte bara för de över fyra miljoner arbetstagare som finns i arbetslivet idag utan också för alla våra unga som nu träder in i arbetslivet.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,Inga kommentarer: