måndag 17 september 2012

Omega 3 ger inget skydd mot hjärtinfarkt visar ny forskning

Läkartidningen
Tillskott av omega 3-fettsyror marknadsförs ofta med olika argument för deras sjukdomsförebyggande effekt. Nu visar en studie i New England Journal of Medicine att omega 3-fettsyror inte skyddar mot kardiovaskulär sjukdom.

Det är ett omfattande material med 12 536 individer, 35 procent kvinnor och 65 procent män, samtliga över 50 års ålder och med en genomsnittsålder på 64 år, som har följts under i genomsnitt 6,2 år. Samtliga hade eller löpte ökad risk för diabetes, där ökad risk omfattar sänkt glukostolerans eller påverkat fas­teglukos. Deltagarna lottades till dagliga tillskott av omega 3 (minst 900 mg) eller placebo. Viktigt att notera är att samtliga deltagare i studien löpte ökad risk för kardiovaskulär sjukdom då de, vid sidan av diabetes, bl a haft tidigare infarkt, stroke eller angina.

Att det rör sig om ett högriskmaterial illustreras av att hela 59 procent hade haft hjärtinfarkt eller stroke eller hade genomgått revaskularisering då studien startade. Primärt effektmått var andel deltagare i respektive grupp som avled till följd av kardiovaskulär sjukdom.

Några statistiskt säkerställda skillnader mellan deltagare som fått omega 3 och placebobehandlade noterades inte efter uppföljningstiden (drygt sex år.) Man tittade också på effekten i ett antal subgrupper, där deltagarna delades in efter triglyceridnivåer och glykemiskt status, men inte heller i någon av dessa grupper kunde man se att omega 3 skyddade mot att avlida i kardiovaskulär sjukdom. Inte heller när man undersökte förekomst av stora vaskulära händelser utan dödlig utgång noterades några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,


Inga kommentarer: