tisdag 4 september 2012

Folksam uppträder som svin mot trafikskadade


Mitt ärende (trafikskada) har pågått i 12 år (!) och nu har Folksam kommit med ett skambud, en sk "förlikning" för att slippa betala ut min rätmätiga ersättning för inkomst-och pensionsförlust som handlar om flera hundra tusen kronor. Jag har nämligen inte kunnat jobba pga skadorna de senaste 10 åren och lider av ständig smärta som det inte biter några smärtstillande mot. Mitt smärtsinne har nämligen överaktiverats av alla sprutor jag fått.Så nu mera tål jag varken akupunktur, sprutor eller massage. För detta skulle jag få 250:- /månad (!).

Folksam verkar satsa på att jag ska ledsna eller hinna dö innan ärendet slutbehandlas eftersomde hela tiden förhalar ärendet. De kommer dessutom med förtäckta hot om att jag inte ska få ett öre om jag inte godtar detta.SKAMLIGT att de beter sig på detta vis!Jag ska säga upp alla försäkringar i Folksam pga detta och det är en hel del: villa,bil, hemförsäkring, pensionsförsäkring, företagsförsäkringar mm.

Mitt juridiska ombud tycker inte att jag ska acceptera detta och nu går istället ärendet vidare till Trafikskadenämnden som inte är någon oberoende instans bl a utan består av ledamöter från de olika försäkringsbolagen. Det innebär att jag får vänta ett år till på beslut som antagligen inte är opartiskt.Som trafikskadad är man helt rättslös

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,

Inga kommentarer: