tisdag 4 september 2012

Stillasittande livsfarligt!


Längre stunder av stillasittande, oberoende av övrig medel- och högintensiv fysisk aktivitet, ökar risken för flertalet av de stora folksjukdomarna och förtida död.

Stillasittande innebär att de stora muskelgrupperna (framför allt sätes- och benmuskulatur) inte används, dvs muskulär inaktivitet.

Bakomliggande patogena mekanismer som kopplar långvarigt stillasittande till negativa hälsoeffekter har föreslagits vara låg energiomsättning, vilket leder till ansamling av bukfett och inflammation; uteblivna endokrina svar från den inaktiva skelettmuskulaturen med påföljande försämrad effekt i flera organ och vävnader samt låg s k skjuvspänning.

Minskad tid i stillasittande och ökad lågintensiv vardaglig aktivitet kan alltså motverka framtida ohälsa.Bara genom att stå i stället för att sitta fördubblas energiomsättningen [8]. Tillskott av lågintensiva rörelser, som att gå i trappor, mångdubblar energiomsättningen.

Jag brukar gå en sväng i köket eller upp och nedför trapporna när det är reklamavbrott. Kanske inte så dumt?

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,Inga kommentarer: