måndag 17 september 2012

Försäkringskassan backar om förtidspension


Sveriges radio.se

Försäkringskassan ändrar bedömningen av vilka som ska få sjukersättning, eller förtidspension som det tidigare kallades. Efter att ha granskat ett flertal fall i domstol backar nu myndigheten när det gäller den hårda tillämpningen av reglerna.

Antalet förtidspensionärer har sjunkit dramatiskt sedan regeringen ändrade sjukreglerna 2008. Då blev det svårare för den som varit sjuk länge att bli förtidspensionär.
Men Försäkringskassan har i dag informerat alla anställda om att tillämpningen nu måste ändras.
Efter att ha granskat ett antal domar med svårvärderade sjukdomsbesvär konstaterar myndigheten att även personer "med kroniska sjukdomar eller irreversibla skador" ska ha rätt till förtidspension.

Försäkringskassan ska alltså inte längre kunna neka någon sjukersättning bara genom att motivera det med att "arbetsförmågan inte kan anses stadigvarande nedsatt". En formulering som infördes när reglerna ändrades 2008 och som inneburit att många långtidssjuka som sökt förtidspension fått nej.
Från och med nu måste Försäkringskassan också väga in hur länge personen varit sjuk. Bland domarna som granskats finns exempel på personer som insjuknat redan 2000 och sen varit sjukskrivna, men inte fått rätt till förtidspension.

Bloggar:, Göteborg, debatt, , Intressant,


Inga kommentarer: