fredag 19 december 2008

Malmborg avgår! Blir Lender den nya bödeln?

Försäkringskassans generaldirektör Curt Malmborg avgår med omedelbar verkan. Enligt uppgifter till SVT:s nyhetsredaktioner avgår han på egen begäran. Som ny generaldirektör har regeringen utsett Adriana Lender, tidigare överdirektör på Försäkringskassan.

Det har funnits intern kritik mot Malmborg och flera medarbetare har krävt hans avgång. Själv medger han i ett brev till medarbetarna att de tre senaste åren varit slitsamma.På kort tid har Försäkringskassan, på uppdrag av regeringen, förberett och genomfört två stora förändringar, tandvårdsstödet och rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Försäkringskassan, med Curt Malmborg som chef, har fått ta emot mycket kritik för framför allt den senare av de två. Malmborg försvinner, men Försäkringskassans förföljelse av sjuka kommer att fortsätta.Blir Lender lika hårdför som Malmborg? Det återstår att se...


Inga kommentarer: