fredag 5 december 2008

Nytt sömnmedel vid förskjuten dygnsrytm

Ett nytt preparat mot sömnstörningar med den melatoninliknande substansen tasimelteon (VEC-162) har utvecklats av företaget Vanda Pharmaceuticals.

I två olika studier mättes deltagarnas sömnkvalitet, där bland annat EEG, EKG, ögonrörelser och andningsfrekvens ingår. Deltagarnas melatoninnivåer kontrollerades också.

Forskarna såg att de personer som fått tasimelteon sov bättre och snabbare kunde ställa om sin dygnsrytm än de som fått placebo. De fick mellan 30 minuter och två timmars längre sömn än de i kontrollgruppen. Forskarna drar slutsatsen att substansen kan vara till stor nytta för personer med övergående sömnproblem till följd av förändrad dygnsrytm. Tanken är att det kan hjälpa människor som arbetar i skift eller som reser mellan olika tidszoner.

Fördelarna med medlet, skriver forskarna, är att det inte ger upphov till samma beroende som sömnmedel i gruppen bensodiazepiner gör. Däremot gör inte tasimelteon att insomningen går snabbare vilket är fallet med bensodiazepiner.
Farmakokinetiken för melatoniliknande läkemedel är komplicerad och behöver därför studeras mer innan de börjar användas i stor skala.
Rösta på mig!
Inga kommentarer: