onsdag 17 december 2008

Okunskap om trafikskador hos LSS-handläggare

Enligt en nationell studie har många LSS-handläggare i kommunerna inte tillräckligt goda kunskaper i att möta personer med förvärvade hjärnskador, nackskador (whiplash) eller andra kvarstående besvär av trafikolyckor. Lagstiftningen LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) omfattar de svåraste funktionsnedsättningarna, varför man förväntar sig att socialarbetarna borde ha mer kunskap om ett av vår tids stora folkhälsoproblem – trafikskadorna.

Av 259 LSS-handläggare svarade 59 procent nej eller var osäkra på frågan om de hade tillräcklig kunskap om stödbehoven för trafikskadade. 65 procent uppgav att de inte hade eller var osäkra på om de hade tillräckligt med utbildning för att möta närstående och att hantera deras behov. 92 procent hade aldrig varit i kontakt med någon patient- eller handikapporganisation för att få mer kunskap om trafikskadades sociala livsvillkor, vilket är anmärkningsvärt.

Studien visar också på oklarheter och brist på samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården kring den trafikskadades situation. Bland annat menar flera handläggare att de trafikskadades läkarintyg är alldeles för otydliga.
1 kommentar:

Micke.H sa...

Det är ju handläggarna det hänger på.
Sedan verkar man vilja täppa till och försvåra ersättningar för alla förekommande skador, se ett bra exempel här, följ länken :
http://blogg.passagen.se/mickeh1962/