fredag 19 december 2008

Nya rön om whiplash-WAD

Har du fått en pisksnärtskada eller sk.whiplashskada, så kan smärtan nu kanske förklaras. För första gången har forskare kunnat påvisa förändringar i hjärnan och nacken hos vissa whiplashskadade.Det går inte att se pisksnärtskador via röntgen eller magnetkamera, men med hjälp av en så kallad PET och radioaktiva spårämnen som sprutas in i kroppen, så kan kameran följa biologiska processer som blodflöden och inflammationer.

Clas Linnman och hans forskargrupp har nu visat att hjärnan har förändrad signalaktivitet hos vissa patienter och att en del också hade inflammation i nacken.

-Min avhandling visar att kropp och själ är i samspel. Det är varken det ena eller det andra, utan det är en kombination av både en skada i nacken och den långvariga effekt som smärta har på hjärnan, säger Clas Linnman.

Eftersom tekniken är väldigt dyr, så är det också långt kvar innan det här kan bli någon form av rutinundersökning. Än så länge är det bara 22 skadade personer som har undersökts, och hälften av dem hade inflammation i nacken. Clas Linnman understryker därför att det här handlar om grundforskning.

Inga kommentarer: