onsdag 17 december 2008

Whiplashskada skylldes på hustruns ångest

Mannen råkade ut för en pisksnärtsskada i jobbet och blev arbetsoförmögen. Men när livräntan togs upp i länsrätten började Försäkringskassans handläggare i stället berätta om känsliga detaljer kring hustruns psykiska besvär och handläggaren menade det var dessa som gjort mannen sjuk. Nu har LO-TCO Rättsskydd JO-anmält Försäkringskassan.De ifrågasätter starkt om handläggaren på Försäkringskassan har befogenhet att utreda ett arbetsskadeärende genom att aktivt söka information om andra familjemedlemmars hälsotillstånd. Dessutom kastade handläggaren fram uppgifterna muntligen inför sittande länsrätt. På åhörarplats satt mannens hustru och fick lyssna till sin egen känsliga sjukdomsbild. Hon blev både chockad och kränkt när hennes hälsotillstånd flera år tillbaka i tiden plötsligt började ifrågasättas och presenteras i rättssalen.

I ett yttrande till kammarrätten, där frågan om livränta nu ligger efter att Försäkringskassan förlorat frågan i länsrätten och överklagat, menar handläggaren att mannen inte har de symptom som är typiska för whiplashskada. I stället menar handläggaren att besvären inte var så farliga i början, och att de långvariga besvären i stället kan förknippas med psykosociala faktorer och arbetsrelaterade besvär.

Jag känner igen detta förfarande från Försäkringskassans sida. De skyllde också mina skador på "psykosociala faktorer och arbetsrelaterade besvär". Det verkar vara en strategi från kassans sida för att slippa betala ut ersättning. SKAMLIGT!


Inga kommentarer: