tisdag 6 juli 2010

Bidragen ökade i Alliansens Sverige

2009 vände trenden och antalet personer som försörjs av bidrag och sociala ersättningar ökade med fem procent jämfört med 2008.
Antalet svenskar som lever på bidrag sjönk med 23 procent mellan 2004 och 2008. Men 2009 vände trenden och antalet så kallade helårspersoner som försörjs av bidrag och sociala ersättningar ökade med omkring fem procent jämfört med 2008. Arbetslösheten stod för den största ökningen. Antalet arbetslösa steg med 42 procent, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

Under 2010 väntas antalet helårspersoner på bidrag ligga kvar på ungefär samma nivå som 2009, enligt SCB.

Orsaken är ju inte svår att förstå. Alla de som blivit nekade sjukersättning och sjukpennning och inte kan ta eller får ett arbete tvingas till socialbidrag istället. När man varit långtidssjuk är man inte särskilt attraktiv på arbetsmarknaden. Vad hjälper det då att Regeringen hävdar den sk. arbetslinjen?
Bloggar: , , , , , Göteborg, värk, ,, , Regeringen, moderaterna,val 2010

Inga kommentarer: